Kaløvigskolen

Fra AarhusWiki

Aarhus Kommune overtog i 1973 det kystsanatorium, Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse havde haft i det meste af et par menneskealdre i Studstrup ved Kalø Vig. Skolemyndighederne oprettede Kaløvigskolen som en specialskole for børn med social-emotionelle vanskeligheder, d.v.s. børn der har problemer med adfærden og med at trives og skabe kontakt med andre børn og voksne. Skolen er en heldagsskole for 24 børn og en del af folkeskolen. Børnene er mellem 8 og 12 år, når de begynder, og ideen med skolegangen på Kaløvigskolen er gennem 2-3 år at give børnene den støtte, de har brug for, og i videst muligt omfang at sluse dem tilbage til folkeskolen. Dagligdagen er delt mellem almindelig undervisning i tre grupper med to lærere tilknyttet konstant og beskæftigelse om eftermiddagen på skolens fritidshjem.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon