Jordboniteringsmænd

Fra AarhusWiki

Aarhus Byråd blev pålagt at vælge 3 jordboniteringsmænd i henhold til lov nummer 290 af 31. marts 1949 om udstykning og sammenlægning af faste ejendomme, § 20. Jordboniteringsmændene havde en funktionstid af 8 år, dog skulle 2 og 1 skiftevis afgå efter hvert afholdt byrådsvalg.

Kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1951