Johannes Aagaard

Fra AarhusWiki

Professor i teologi fra Aarhus Universitet i 1957, født Johannes Monrad Aagaard (29. april 1928 – 23. marts 2007) og grundlægger af Dialogcentret.

Det var i den forbindelse, at Aagaard i 1973 etablerede det kirkelige arbejdsfællesskab, Dialogcentret. Dialogcentret havde til formål på en kristen baggrund at undersøge og polemisere mod nyere religioner med sekteriske træk.

Johannes var desuden gift med dr.theol Anna Marie Aagaard.

Karrieremæssigt blev Johannes Aagaard først student i Horsens i 1947, siden lektor i missionsteologi og økumenisk teologi i 1957 og i perioden 1957-59 foretog han en række studierejser. Johannes skaffede sig den den teologiske doktorgrad i 1967 ved Aarhus Universitet og var sideløbende engageret i en række kirkelige organisationer og sin samtids offentlige debat om kirke, teologi og samfund. Navnlig et område lå ham nær, nemlig religionsmødet og mødet med "den nye spiritualitet", hvor inspirationen typisk var hentet fra Østen, der begyndte at vise sig i Danmark i løbet af 1960´erne.

Tilblivelsen af embedet som studenterpræst

Johannes Aagaard var også primus motor i oprettelsen af studenterpræst-stillingen og oprettede i 1966 organisationen Det Økumeniske Studie- og Kontaktcenter.

Kilder