Johan Casper Preis (1794-1865)

Fra AarhusWiki

Murermester Johan Casper Preis (Preuss), medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 2. april 1838 - 17. november 1842.

Født 25. november 1794 i Aarhus domsogn, død ca. 11. april 1865 i Aarhus. Forældre: Murermester Dominicus Preis og hustru Anne Maria Svafferin. Gift 19. maj 1826 i Aarhus Domkirke med tjenestepige Ane Marie Jensen, født 1794, død 13. juni 1863 i Aarhus.

Erhverv

Johan Gasper Preis, hvis bror, Anthon Preis, også var medlem af byrådet, var født i Aarhus. Faderen, Dominicus Preis, der var murermester og oldermand for Aarhus Murerlaug ligesom senere de to sønner, var født i Prag og havde i februar 1794 taget borgerskab som murermester i Aarhus. Preis tog den 26. april 1824 borgerskab som murermester i Aarhus og snart kom han til at spille en rolle inden for sit fag. Flere gange i 1830'erne og 1840'erne og igen 1857-60 var han oldermand for murerlavet. I juli 1832 blev han af stiftamtmandskabet beskikket til sammen med tre andre og borgmesteren og brandassistenten at udgøre den ved anordningen af 6. april samme år oprettede bygningskommission for Århus købstad.

Han var med på det første hold af lærere ved Aarhus Tekniske Skole, hvor han underviste i årene 1828-40. I 1848 blev han valgt til Aarhus Håndværkerforenings første bestyrelse, hvor han sad til omkring 1860.

Politik

Arbejdet i borgerrepræsentationen begyndte Preis i 1838, da han blev valgt til den første kommunalbestyrelse. Her sad han til 1842, da han afgik ved lodtrækning.

Medlem af eller byens repræsentant i...

Litteratur og Kilder