Jette Henriette Tikjøb (1912-1999)

Fra AarhusWiki
ortræt af Jette Henriette Tikjøb. Fotograf Thomas Pedersen, 1952, Den Gamle Bys billedsamling.

Jette Tikjøb var musikpædagog, leder af Aarhus Folkemusikskole og prorektor for Det Jyske Musikkonservatorium.

Født 18. december 1912, død 19. april 1999.

Jette Tikjøb fik allerede som meget ung en interesse for musik. Hendes far havde selv påbegyndt en konservatorieuddannelse som violinist, men måtte af helbredsgrunde opgive denne. Interessen for musik blev bibeholdt, og musik spillede en stor rolle i hjemmet. Jette Tikjøb fik som barn klaverundervisning og begyndte på Horsens Folkemusikskole.

Hun overtog sammen med Hans Henrik Knudsen ledelsen af Horsens Folkemusikskole i 1934. Imens hun arbejdede der, underviste hun også på Aarhus Folkemusikskole. Jette Tikjøb tog musikpædagogeksamen i 1941. I 1946 overtog hun ledelsen af Aarhus Folkemusikskole sammen med Hans Erik Knudsen. Skolen var grundlagt i 1932/1933 af C.M. Savery, der også havde startet Folkemusikskolen i Horsens. Allerede i 1935 blev skolen overtaget af musikpædagogen Eduard Müller, der bl.a. indførte undervisning af vordende pædagoger under navnet Jydsk Musikakademi. I 1958 stoppede Hans Erik Knudsen, og Jette Tikjøb fortsatte som ejer af skolen ind til 1976. Da hun blev prorektor på Det Jydske Musikkonservatorium, ansatte hun dog i 1971 musikpædagogen, docent Claus Jørgensen til fra da af at overtage Folkemusikskolens daglige ledelse.

I 1962 overtog hun ledelsen af Det Jyske Musikkonservatoriums musikpædagogiske afdeling, i 1965 fik hun titel af docent, og fra 1974 blev hun Jysk Musikkonservatoriums prorektor.

Jette Tikjøb søgte gennem hele sit arbejdsliv ny viden, inspiration og uddannelse. I hhv. 1937 og 1939 var hun på to kurser i Sverige med den tyske musikpædagog, F. Jöde. Her lærte hun tonika-do-hørelæresystemet, som hun benyttede meget i sin undervisning.

Jette Tikjøb arbejdede blandt andet med at formidle store musikalske værker. Herunder var opera en vigtig kilde til inspiration. Hun opfordrede hendes elever til at se de musikalske værker, når de blev spillet i Aarhus, og kom derved til at levere publikum til mange af Aarhus Symfoniorkesters koncerter.

Jette Tikjøbs evner som musikformidler gjorde, at hun blev hentet til Danmarks Radio, hvor hun lavede en række fjernsynsprogrammer, herunder Syng med Jette samt radioudsendelserne Sang og bevægelse og Vi hører opera.

I 1950 fik Jette Tikjøb Århus Bys Ærespris, og i 1966 modtog hun Jacob Gade-Prisen.

I 2009 blev det besluttet, at der skulle opkaldes en plads efter Jette Tikjøb. Denne plads blev placeret på Aarhus Ø, hvor man derfor kan finde Jette Tikjøbs Plads.

Litteratur og kilder