Jernstøberiet Dania

Fra AarhusWiki

Jernstøberiet Dania blev etableret af Thomas Ths. Sabroe & Co. i årene efter anden verdenskrig og indgik i Sabroe kølemaskiner.

Fabrikken lå i trekanten mellem Finlandsgade, Jens Baggesens Vej og Helsingforsgade. I 1970 blev Jernstøberiet Dania i Finlandsgade delt. Maskinformeriet blev flyttet til Aars og tog navnet Dania med sig. Det blev aktieselskab i 1987, og ejermæssigt blev det efterhånden adskilt fra Sabroe. Håndformeriet forblev i Finlandsgade indtil 1992, hvor det flyttede til et nyt anlæg i Hornslet. Herefter blev Dania Kollegiet bygget, som tog navn efter fabrikken.

Jernstøberiet Dania på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Jernstøberiet Dania

Litteratur og kilder

  • Preben Emil Olsen: "Maskinarbejder –fra arbejdsdreng til driftschef. Erindringer fra et arbejdsliv som mellemleder på østjyske maskinfabrikker 1947-2002. Erhvervshistorisk Årbog 2023, 1-2, s. 42-97. (Heri fotos med tilhørende tekster om Sabroe mv.).