Jens Sejersbøll Pedersen Røgind (1793-1853)

Fra AarhusWiki

Skræddermester, værtshusholder, borgerkaptajn Jens Sejersbøll Pedersen Røgind medlem af Aarhus Borgerrepræsentation 2. april 1838 - 31. december 1839

Født 10. februar 1793 i Aarhus domsogn, død 14. september 1853 i Aarhus.

Forældre: Skræddermester Peder Røgind og hustru Johanne Andersdatter Schaltz. Gift 10. april 1824 med Anne Marie Helene Lemme, født 15. marts 1793 i Skanderborg, død 24. marts 1881 i Aarhus, datter af sadelmager Franz Hendrich Lemme.

Røgind tog den 7. august 1820 borgerskab som skræddermester i Aarhus og oparbejdede efterhånden en stor forretning, således at han i 1834 havde fem svende og tre læredrenge. Senere gik det dog tilbage for ham. I 1845 havde han blot to svende og en læredreng. Måske af samme grund tog han den 16. november 1846 borgerskab som værtshusholder og overdrog skrædderforretningen til en af sine tidligere ansatte, der var blevet mester. Allerede i 1820'erne var Røgind løjtnant i det frivillige borgerlige jægerkorps, og i 1841 avancerede han til kaptajn. Ellers synes han ikke, ud over arbejdet i borgerrepræsentationen, at have deltaget i det offentlige liv. Arbejdet i byens tjeneste begyndte han i 1834, da han blev eligeret borger. Som sådan overgik han i 1838 til borgerrepræsentationen, hvor han sad i et par år til udgangen af 1839.

Medlem af eller byens repræsentant i ...

  • Komiteen til at anvise regninger

Litteratur og Kilder