Jens Ludvig Joachim Kaaber (1841-1918)

Fra AarhusWiki
Jens Ludvig Joachim Kaaber

Brændevinsbrænder Jens Ludvig Joachim Kaaber, medlem af Aarhus Byråd 6. januar 1879 - ca. 13. maj 1880.

Født 30. maj 1841 i Middelfart, død 4. december 1918 på Frederiksberg. Forældre: Sadelmagermester Niels Rasmus Kaaber og hustru Ane Margrethe Schmidt. Gift 10. november 1868 i Fredericia med Sara Hermann, født 28. februar 1846 i Fredericia, datter af Daniel Hermann og hustru Marie Elisabeth Aliverdi.

Karriere

Kaaber var født i Middelfart. I 1873 etablerede han sig i Aarhus med et brændevinsbrænderi og med fabrikation af pressegær. Desuden opkøbte han halm og solgte gødning fra sin bærmestald. Kaaber førte med dygtighed sin virksomhed frem, og hans initiativ ledte ham tillige ind i et medejerskab af et teglværk ved Aarhus og et kalkværk ved Grenå. En tillidvækkende fremtræden gjorde ham almindelig afholdt og gav ham en del tillidsposter, mens han endnu virkede i Aarhus.

Kaabers tillidsposter

I 1878 valgtes han således til ligningskommissær, og siden sad han som revisor i Spare- og Laanekassen for Haandværkere og Industridrivende og som kasserer for en indsamling til et kristeligt sømandshjem. Endvidere var han medlem af skydeselskabet »Minerva« fra dets start i 1883. Kaaber indvalgtes i byrådet i 1879, men han fandt sig måske ikke rigtig til rette her, i hvert fald trak han sig ud af rådsarbejdet efter et års tid.


I 1885 solgte han sin ejendom i Aarhus og flyttede til København. Her var han en årrække medejer af malt- og kornforretningen Kaaber & Thuun, og senere sad han som direktør for De forenede Maltfabrikker. Efter nogle års sygdom døde han i 1918.

Medlem af eller byens repræsentant i...

  • Brolægningsudvalget 1879
  • Udvalget for vejvæsenet 1879
  • Udvalget for fattigvæsenet 1879
  • Ligningskommissær 1878

Litteratur og Kilder