Jens Jørgen Ambrosius de Fædder-Charisius (1773-1845)

Fra AarhusWiki

Jens Jørgen Ambrosius de Fædder-Carisius var greve og borger i Aarhus.

Født 23. april 1773 på Refsnæs Herregård nær Aalborg, død 30. december 1845 i Aarhus.

Søn af Jens Jørgen Rigsgreve de Fædder (1735-1798) og Anna Marie Dorothea Charisius (1747-1794). Sammen fik de seks børn, og J.J.A. de Fædder-Carisius havde således fem søskende, herunder Hans Frederik Rigsgreve Fædder-Charisius (1769-1829), Anne Katrine Marie de Fædder (1771-?), Peter Christian Rigsgreve de Fædder (1775-1809), Anna Dorothea Rigsgrevinde de Fædder (1777-1858) og Carl Matthias August Rigsgreve de Fædder (1784-1824). De voksede op på Constantinsborg.

Gift 7. december 1813 med baronesse Juliane Sophie Rosenkrantz (1781-1857) i Hornslet Kirke. De fik ingen børn. Kun én af J.J.A. de Fædder-Carisius' brødre fik børn, men da det var to døtre, førtes slægten efter datidens standarder ikke videre, og J.J.A. de Fædder-Carisius døde som den sidste i sin linje.

I sit voksenliv boede J.J.A. de Fædder-Carisius sammen med sin hustru i Studsgade 8-10.

En erindring om Jens Jørgen Ambrosius de Fædder-Carisius, nedfældet af Rasmus Nielsen i bogen Aarhus i 1840'erne, beskriver ham som følgende:

"Paa Studsgade laae der en gammel graablaa to Etages Bygning med aflaaset Port. Alle andre Porte stod ellers aabne. I denne Gaard residerede den gamle Grev Fedder-Carisius. I Fyrrerne var han en gammel Mand. Hvad han tidligere har taget sig for, eller om hanoverhovedet havde taget sig noget for, veed jeg ikke. Fornemt var der, og naar nogen høiadelig Person besøgte Aarhus, gjorde han altid Visit hos Grevens. Nu bestilte han ikke andet end tage Kakkelovne ned og sætte dem op igjen. Det var hans Specialitet, ligesom Gladstones var at fælde Træer. Men ellers havde han ikke noget tilfælleds med Gladstone. Hver Morgen gav Greven sig til at arbeide med en eller anden af Husets mange Kakkelovne, understøttet af sin gamle Tjener. Under dette besværlige Arbeide nød Greven og Tjeneren saa mange stærke Drikkevarer, at de endte med at ligge og sove i stærkt beruset Tilstand."

Litteratur og kilder