Jens Christian Daniel Riis

Fra AarhusWiki
Jens Christian Daniel Riis

Overlæge Jens Christian Daniel Riis, født i Frederiksberg 5. oktober 1860.

Student 1878. Et år i tømrelære for at blive arkitekt, slog om og studerede medicin. Embedseksamen 1886. Rejste til Amerika og praktiserede væsenligst som kirurg blandt Omahas 10.000 danskere. Kom efter 10 års forløb tilbage til Danmark. Rejste til udlandet 1896 og hjembragte fra Paris det første sæt røntgenapparater. Røntgenklinik i Aarhus fra efteråret 1896. Senere flere gange gennem Tyskland og Frankrig for at studere røntgen og radium. 1906 chef for Aarhus Kommunehospitals røntgenafdeling og 1912 for Aarhus Radiumstation. Fra 1898 kommunelæge, indtil denne institution blev ophævet, derefter overlæge ved Aarhus Fattigvæsen.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte IX Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus