Immanuel Henningsen

Fra AarhusWiki
Immanuel Henningsen

Forstander for den jyske handelshøjskole, Cand. phil., kongelig translatør i tysk Immanuel Henningsen, født i Skævinge ved Hillerød 14. marts 1868. 1891-1902 lærer ved Aarhus private realskole, Prins Ferdinands tekniske skole, Aarhus Handelsforenings skole og Jyllands Handelsakademi, bestyrer af sidstnævnte 1895-1905. Forstander for Den Jyske Handelshøjskole siden dennes oprettelse 1905. Med offentlig understøttelse foretaget flere studierejser og gennemgået sprogkursus ved universiteterne i Greifswald, Jena og Marsburg. 1900-1910 formand for Sønderjysk Forening for Aarhus og omegn. 1907 medstifter af Historisk Samfund for Aarhus Stift og næstformand i bestyrelsen. 1912-1916 sekretær i Sct. Pauls sogns menighedsråd. 1913 medlem af bestyrelsen for Dyrenes Beskyttelses Aarhus afdeling, 1914 de statsunderstøttede handelsskolers pensionskasse og i 1915 for Det Frivillige Bevogtningskorps, Aarhus. 1918 Medlem af Handelsskolekommisionen.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte XIII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus