Hovedgrøften

Fra AarhusWiki
Hovedgrøftens forløb mod syd set fra nordenden af parken i Beder.

Hovedgrøften er et naturligt vandløb, selv om navnet antyder noget andet, og bækken afvander engdragene mellem Malling og Beder ca. 14 km syd for Aarhus. Vandløbet har sit udspring umiddelbart nordøst for Malling, hvor det modtager et tilløb fra den lille skov, Egelund. Derfra flyder bækken i et stærkt reguleret og udrettet forløb mod nord, drejer så mod vest for midtvejs gennem Beder atter at dreje mod nord og løbe gennem byens lange park. Kort derefter munder Hovedgrøften ud i Giber Å fra dennes højre side.