Hotel Cimbria

Fra AarhusWiki

Hotel Cimbria lå i ejendommen på Rosensgade 5 / Bispegade 4. Hotellet blev startet i 1858 af restauratør J. Jensen og havde både restaurationslokaler, dansesal, selskabslokaler, 17 gæsteværelser og staldplads til 40-50 heste. Der var desuden en velbesøgt kælderrestauration med musikalsk underholdning. I starten af 1900-tallet var hotellet blevet noget forfaldent og til gene for de omkringliggende beboer. Der blev fremlagt en række forslag, til hvad grunden kunne bruges til bl. a. badeanstalt eller koncertsal, men disse faldt alle til jorden. Efter en mindre brand i 1912 var bygningerne i så dårlig stand, at politiet fandt det uforsvarligt og ejendommen blev derfor nedrevet i 1914. Nationalbanken opførte sin seneste bankbygning på en del af grunden i 1926.

Litteratur & kilder

AarhusArkivet krone.png Søg billeder og kilder på AarhusArkivet

Se arkivalier omhandlende Hotel Cimbria på AarhusArkivet

Gamle Århusgader, Emanuel Sejr, Århus Byhistorisk Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1960