Hjælp:Tilføj billeder til artikler

Fra AarhusWiki

Efter du har skrevet din artikel, har du mulighed for at tilføje billeder. Det er dog vigtigt, at du inden du uploader dem i wikien undersøger, om de opfylder de krav til ophavsrettigheder som er beskrevet i forbindelse med AarhusWiki. Derudover skal du være opmærksom på, at systemet ikke accepterer billeder der er større end 500 kb. Det vil derfor ofte være nødvendigt at nedskalere dine billeder. De mest almindelige billedbehandlingsprogrammer giver mulighed for at ændre billedstørrelsen med en ”resize-funktion”. I de fleste tilfælde vil kilobytestørrelsen komme til at passe, hvis man sætter billedets længste led til at være mellem 400 og 500 pixels.


Billeder der skal tilføjes artikler, skal først uploades i selve leksikonet og derefter tilføjes til de enkelte artikler. Når du vil uploade et billede til AarhusWiki trykker du på linket "Tilføj billeder" i menuen i skærmens venstre side. I det skærmbillede der fremkommer får du mulighed for at søge i filerne på din egen computer ved at trykke på knappen "Gennemse…", og derefter trykke dig frem til den destination hvor det billede du vil tilføje ligger. I feltet "Nyt filnavn" angiver du det navn billedet skal have når det bliver lagt ind i leksikonet. I det sidste felt "Beskrivelse/kilde", giver du en kort beskrivelse af selve billedet samt tilføjer alle de oplysninger du har om det. Oplysninger bør, hvis det er muligt, omfatte hvem der har taget billedet og hvornår samt om det er et privat billede eller om det befinder sig i en offentlig samling. Til sidst trykker du på knappen "Upload billede".

Når billedet er uploaded i leksikonet kan du tilføje det til din artikel. Dette gør du ved, på det sted i teksten, hvor billedet skal placeres, at indsætte følgende formateringskode:


[[Fil:Filnavn.jpg|300px|thumb|right|Billedtekst]]


På det sted i komandoen, hvor der står Filnavn.png, indsætter du det filnavn du har givet det billede du vil tilføje din artikel. I det næste led hvor der står 200px, har du mulighed for at bestemme størrelsen på billedet. Hvor der i koden står left har du mulighed for at bestemme billedets placering på siden ved enten at skrive left, right eller center. Endelig kan du, hvor der står Billedtekst, tilføje en beskrivelse eller billedtekst til billedet. Når du herefter gemmer din artikel vil billedet, med eventuel tekst, blive vist i din artikel.