Helge Valdemar Rahbek (1898-1983)

Fra AarhusWiki
Helge Valdemar Rahbek

Skoleinspektør Helge Valdemar Rahbek, medlem af Aarhus Byråd 24. januar 1964 - 1966 for Socialdemokratiet.

Født 6. marts 1898 i Borris sogn, Ringkøbing amt.

Forældre: gårdejer, senere købmand Mads Sønderby Rahbek og hustru Hanne Marie Lauridsen. Gift 20. maj 1921 i Birket sogn, Maribo amt, med Asta Stub, født 20. februar 1896 i Birket sogn, Maribo amt, datter af rentier Christian Stub og hustru Sofie Stryhn.

Karriere

Efter præliminæreksamen 1914 fra Tarm Realskole kom Rahbek på Vinthers Seminarium i Silkeborg, hvorfra han tog lærereksamen 1919. Han var andenlærer i Birket på Lolland 1921-24 og førstelærer på Femø 1924-26. I 1926 blev han ansat som førstelærer og kirkesanger i Lisbjerg. Da Lisbjergskolen var opført 1940 som centralskole til afløsning af de tidligere skoler i Skejby, Lisbjerg og Terp, blev han ansat som overlærer fra 1946 med titlen skoleinspektør. Efter indlemmelsen af Skejby-Lisbjerg 1962 fortsatte han under Aarhus Kommunes Skolevæsen, til han 1966 tog afsked med pension.

Foreningsliv og politik

Han var medlem af Hasle-Skejby-Lisbjerg sogneråd 1933-40, 1943-46 og 1950-62 og i disse perioder bl.a. medlem af kasse- og regnskabsudvalget samt formand for børneværnet og det sociale udvalg. Endvidere var han formand for Skejby-Lisbjerg Sygeplejeforening. Rahbek indtrådte i byrådet efter Karen Sørensens død i januar 1964, men blev ikke genvalgt 1966. Hans kommunalpolitiske indsats har væsentlig ligget uden for Aarhus, i den daværende Hasle-Skejby-Lisbjerg kommune, hvor han var en ret fremtrædende skikkelse, impulsiv og til tider indblandet i stridigheder, således uroen om Lisbjergskolen 1959 og den bevægede indlemmelsesdebat 1961-62.  

Medlem af eller byens repræsentant i ...

  • Udvalget for kulturelle anliggender 1964-65
  • Udvalget for børne- og ungdomsværnet 1964-66
  • Sundhedskommissionen 1964-66  

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er efter aftale overført fra web-opslagsværket "Borgere i byens råd", som Byrådssekretariatet tidligere publicerede på kommunens hjemmeside.
  • Ole Degn og Vagn Dybdahl: "Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968"; Udgivet af Århus byhistoriske Udvalg, Universitetsforlaget i Aarhus, 1968. Bestil materiale