Harry Kudahl Jensen

Fra AarhusWiki

Ligesom faderen var Harry Kudahl Jensen murermester, murersvend fra 1916.

Kudahl Jensen uddannede sig til bygningskonstruktør og startede i 1925 en selvstændig murervirksomhed med faderen. Han overtog senere forretningen og i 1940 blev broderen optaget som kompagnon.

I løbet af sit virke opførte Kudahl Jensen en række bygninger i Aarhus og besad en række tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i Aarhus Murermesterforening, næstformand i Aarhus Haandværkerforening og Sammenslutningen af Arbejdsgivere i Aarhus under Arbejdsgiverforeningen, formand for Håndværksmestrene i Aarhus Amt under Håndværkets Fællesrepræsentation, repræsentantskabsmedlem for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring og Turismepolitik i Aarhus.

Kudahl Jensen sad også i bestyrelsen for Aarhus Grundejerforening, var vurderingsmand i Jydsk Hypotekforening, hegnsynsmand for Aarhus Kommune og vurderingsmand for Undervisningsministereiet ved Højskoler og lignende i Midt- og Sydjylland.

Fra 1948:

  • Formand for Aarhus afdelingen af Dansk Arbejdsgiverforening
  • Repræsentantskabsmedlem for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring
  • Repræsentant for Ny jydske Kjæbstad-Creditforening, Aarhus N
  • Kirkeværge for Sct. Johannes Kirke
  • Bestyrelsesmedlem i [[Aarhus Grundejerforening
  • Lægdommer, Boligretten i Aarhus

Kilder

  • John W Oldam, Noter om Den lokale sammenslutning af Arbejdsgiverforeningens medlemmer i Århus 1914-1964