Harald Selmer (1814-1879)

Fra AarhusWiki
Portræt af Harald Selmer. Foto efter maleri af Carl Bloch på Psykiatrisk Hospital. Fotograf Ib Hansen, 1877, Den Gamle Bys billedsamling.
Jydske Asyl 1859

Harald Selmer (født 18. marts 1814, død 17. november 1879) var læge og leder af Jydske Asyl i Risskov.

Harald Selmer blev født i Vejle og tog studentereksamen i Horsens. Herefter læste han medicin på Københavns Universitet, hvorfra han fik sin embedseksamen i 1838. Herefter fik han arbejde på sindssygehospitalet Skt. Hans i Roskilde. Efter at have arbejdet der i to år udgav han skriftet Om Psychiatriens Tilstand i Danmark, hvor han ikke mindst langede ud efter lederen af Skt. Hans, Gøricke, som ifølge Selmer repræsenterede en totalt fejlagtig og enddog skadelig behandling af de syge. Herefter tilbragte han nogle år som alm. praktiserende landlæge, men fortsatte sideløbende med sin indgående studie i psykiatrien og oversatte et par nye banebrydende udenlandske bøger om psykiatri og var stærk optaget af udviklingen indenfor området. I 1842 giftede han sig med Julie Frederikke Bodenhoff (1818 – 1863).

I 1846 udgav han Almindelige Grundsætninger for Daarevæsenets Indretning, som kan kaldes både et oplysnings- og stridsskrift om behovet for en omdannelse og opprioritering af psykiatrien og vejledning omkring behandlingen af denne gruppe patienter. Publikationen kom til at få afgørende betydning for udviklingen af psykiatrien i Danmark. Samme år var Selmer flyttet fra Jylland til København, hvor han arbejdede som redaktør på Bibliothek for Læger.

Politikerne lod sig påvirke af Selmers skrifter, og det satte gang i planerne om at opføre et sindssygehospital i Aarhus. Beslutningen blev truffet i 1847, og Harald Selmer kom ganske naturligt til at forestå opførelsen af Jydske Asyl i Risskov. Da hospitalet åbnede for de første 130 patienter i 1852 var det med Selmer som overlæge.

Selmer fulgte grundigt og engageret med i alt, hvad der foregik på hans hospital og var entusiastisk i sin opretholdelse af den pædagogisk-psykologiske behandlingsform, som var grundsætningen i for arbejdet - og som krævede et tilsvarende engagement af stedets ansatte.

I sine 26 år som overlæge og leder på Jydske Asyl fastholdt han en flittig dedikation i de psykisk syges sind, vilkår og behandling, ligesom han kæmpede for en lovgivning på området. I 1879, samme år som han trak sig som overlæge, udgav han Statistiske Meddelelser og Undersøgelser fra Sindssygeanstalten ved Aarhus i dens første 25 Aar (1852–77). Han døde samme år på Frederiksberg i i København, men blev begravet på kirkegården ved Jydske Asyl. Harald Selmer betragtes endnu som psykiatriens pioner i Danmark.

Kilder og Litteratur

  • H. P. Selmer: Stamtvl. over de norske og danske forgreninger af slægten Selmer, 1868 35.
  • C. Lange i Hospitalstid. 2.r.VII, 1880 7f.
  • Bibl. for læger 6.r.X, s.å. 366–68.
  • Fr. Hallager: Jydske asyl 1852–1902, 1902.
  • Hj. Helweg: Sindssygevæsenets udvikl, i Danm., 1915 90–144.
  • Den første Tid på Den jydske Helbredelsesanstalt for Sindsyge : udsendt 1. september 1977 i anledning af 125-årsdagen for åbningen af Psykiatrisk Hospital i Århus / redaktion: Ellen
  • M. Jensen, Jørgen Nystrup
  • Harald Selmer: Den jydske Helbredelsesanstalt for sindssyge. Kbh.C.A. Reitzel, 1852. - 30 sider + kort
  • Johannes Nielsen: Museet, Psykiatrisk Hospital i Århus, Risskov. Risskov : Ovartaci Fonden, 1977 (1.udg)

Eksterne links