Hans Henrik Hvass

Fra AarhusWiki
Hans Henrik Hvass

Kriminaldommer Hans Henrik Hvass, født i Bidstrup 19. April 1864.

Student Randers 1883. Cand. jur. 1890. Fuldmægtig på Forskellige By- og Herredskontorer, navnlig Randers, Herning og Lejre Herred i Roskilde.

1911 Birkedommer i Muckadell m. fl. Birker, Faaborg. Fra 1919 Kriminaldommer i Aarhus. Har været revisor og medlem af forretningsudvalget for Herning Hede og Discontobank.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte XIII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus