H. N. Clausens Gade

Fra AarhusWiki
H.N.Clausens Gade 1910. Gaden set mod Jægergårdsgade. Bagest i billedet ses Århus Oliefabrik.


Anlagt i 1885 og navngivet i 1887 efter teologen og politikeren Henrik Nicolai Clausen (1793-1877). Teologisk kandidat i 1813 og professor ved Københavns Universitet 1822-1874. Udsendte i 1825 et stort værk om "Katolicismens og Protestantismens Kirkeforfatning, Lære og Ritus" hvilket fik Grundtvig til at tage til genmæle mod hans liberale bibelkritik. Han var med til at fremsætte et forslag til en konstitutionel fællesforfatning for Danmark og Slesvig i 1848. Han indtrådte i Novemberministeriet (1848) som minister uden portefeuille.

Gaden knytter sig til navnegruppen med nationalliberale politikere i banegårdskvarteret.


Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon