Glarmestersvendenes Fagforening i Aarhus (1899-1975)

Fra AarhusWiki

Pseudonym: Glarmestersvendenes Forbund i Danmark, Aarhus-afdeling

Fagforeningen i Aarhus for byens glarmestersvende blev oprettet i 1899. Oprettelsestidspunktet er baseret på landsforbundets oprettelse. Om forbundet havde lokalafdelinger fra begyndelsen, eller om Aarhus-afdelingen blev stiftet senere, er uvist.

Ud over landsforbundet var fagforeningen lokalt medlem af Arbejdernes Fællesorganisation i Aarhus. Der var tilsyneladende stor, hvis ikke fuldstændig overensstemmelse mellem den lokale fagforening og den lokale afdeling af forbundet, som det også er tilfældet ved nogle af de øvrige aarhusianske håndværkerfagforeninger.

I 1975 blev Glarmestersvendenes Forbund i Danmark indlemmet i Snedker- og Tømrerforbundet i Danmark, som ved fusion var dannet i 1970. I 1997 fusionerede Snedker- og Tømrerforbundet i Danmark med Træindustriforbundet under navnet Træ-Industri-Byg.

Litteratur og kilder

Se Aarhus Stadsarkivs materiale om