Frederik Christian Krebs (1855-1930)

Fra AarhusWiki
Frederik Christian Krebs

Kaptajn og senere Generalmajor Frederik Christian Krebs, medlem af Aarhus Byråd 7. januar 1891 - 27. august 1904.

Født 16. juni 1855 i Byrum på Læsø, Hjørring amt, død 11. december 1930 i Esrom, Esbønderup sogn, Frederiksborg amt. Forældre: Stiftsfysikus, dr.med. Frederik Christian Krebs og hustru Anna Margrethe Borch. Gift 1. gang 22. oktober 1884 i Ballerup med Johanne Margrethe Busch, født 10. august 1858 i Ballerup sogn, Københavns amt, datter af læge J.L. Busch og hustru Nathalie Hauschultz. Gift 2. gang med Sophie Ulrich, datter af kreditforeningsdirektør Th. Ulrich og hustru Petrea Lassen.

Krebs' militære avancement

Krebs blev student i 1874, sekondløjtnant i 1877, premierløjtnant i 1880, adjudant ved fynske brigade i 1884, ved 2. generalkommando i 1886, kaptajn i 1890, stabschef ved 1. jydske brigade i 1900, oberstløjtnant i 1904, oberst og chef for 6. regiment i 1907, til rådighed for 1. generalkommando i 1909, chef for 13. regiment og officersskolen i 1910, generalmajor og chef for jydske brigade i 1915, chef for 2. division i 1918-20.

Krebs' virke i Aarhus

I den tid han gjorde tjeneste i Aarhus, 1886-1904, var han forstander for Teknisk Skole 1889-1904 og medlem af byrådet 1891-97 og 1902-04. Som leder af Teknisk Skole var han meget afholdt af både elever og medlærere. Også efter at han havde forladt Aarhus, bevarede han sin interesse for skolen. I byrådet interesserede han sig mest for skolesager.


Efter at han havde forladt Aarhus, fortsatte han sin militære karriere. Han blev medlem af Overkrigsretten 1908-20 og af kommissionen af 1914 om befalingsmændenes uddannelse. Krebs var en særdeles tiltalende mand, og det var med beklagelse, at både militæret og Teknisk Skole tog afsked med ham, da han 1904 blev forflyttet.

Yderligere militære udmærkelser

 • Kommandør af 2. grad af Dannebrog
 • Dannebrogsmand
 • Finlands Hvide Roses Orden, storkors
 • Franske Æreslegions Orden, Officer
 • Nederlandske Orden af Oranien-Nassau, Kommandør
 • Norske St. Olavs Orden, Kommandør.

Medlem af eller byens repræsentant i...

 • Udvalget for skolevæsenet 1891-1904
 • Skolekommissionen 1891-1904
 • Svendeprøvekommissionen 1894-190
 • Bestyrelsen for museets historiske afdeling 1894-190
 • Århus amts skoleråd 1895-1904
 • Biblioteksudvalget 1902-04
 • Kirkeinspektionen for Frue sogn 1902- 04
 • Oversundhedskommissionen 1903-04

Litteratur og Kilder