Frederik Bernhardt Gradtchilling Schack

Fra AarhusWiki
Frederik Bernhardt Gradtchilling Schack

Bankbogholder Frederik Bernhardt Gradtchilling Schack, Ridder af Dannebrog, født d. 25. juli 1849 i Nykøbing på Mors.

Frekventeret Aalborg Katedralskole. Blev, efter at have været ansat ved De Danske Statsbaner til 1. februar 1875, ansat ved Nationalbankens filial i Aarhus. Medlem af Aarhus Domsogns Menighedsråd. I bestyrelsen for Arveprinsesse Carolines Børneasyl m. fl.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte III Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus