Frands Peter Vest

Fra AarhusWiki
Frands Peter Vest

Byfogedfuldmægtg Frands Peter Vest, født d. 19. september 1869 i Virring ved Skanderborg.

Exam. jur. i 1892. Byfogedfuldmægtig i Aarhus fra 1. oktober 1897, og fra 1. oktober 1919 Fuldmægtig ved Aarhus Skifteret.

Litteratur og kilder

  • Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte XV Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus