Fikke Levin (1765-1841)

Fra AarhusWiki

Fikke Levin f. Abraham var en del af det jødiske mindretal i Aarhus i 1800-tallet.

Født ca. 1765 i Fredericia, død den 11. oktober 1841 i Aarhus, 76 år gammel.

Gift med købmand Joseph Levin.

Fikke Levin kom formodentlig til Aarhus omkring 1804, hvor hendes mand, Joseph Levin, tog borgerskab som købmand i byen. Inden da havde de boet i Fredericia, hvor manden var småhandlende.

I Aarhus solgte Joseph Levin førte tilsyneladende en blandet forretning, da han i en annonce i Aarhus Stiftstidende fra 1808 reklamerede således:

"Godt Hvedemeel og Perlegryn er igien at faae hos undertegnede, hvor tillige kiøbes Iller- og

Hareskind til de høieste Priser."
Joseph Levin et Comp."

Samme tendens kan ses i en annonce fra 1817, hvor han skrev:

"...godt Hvedemeel, gode Perlegryn, fiint Kanel og gandske nye Sengeklæder. - Sammesteds kiøbes alleslags Vildtskind saasom Hare-, Ræve-, Maar-, Ilder-, Odder- og Grævlingeskind og betaler de højeste Priser."

Joseph Levin solgte altså mel og perlegryn, men købte til gengæld skind af mange forskellige slags. Måske har han ville sælge skindene videre igen til buntmagere eller garvere i byen.

I 1817 førte Joseph Levin sin forretning i Graven, og man kan formode, at han og Fikke Levin har boet samme sted.

Joseph Levin døde den 14. september 1820, hvilket efterlod Fikke Levin som enke og uden forsørger.

Fikke Levin døde den 11. oktober 1841 og blev begravet på Det Mosaiske Troessamfunds Begravelsesplads, der ligger ud til Frederiks Allé i hjørnet af Musikhusparken.

Se også

Fikke Levin på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Fikke Levin

Litteratur og kilder