Ferdinand Sallings Stræde

Fra AarhusWiki

Ferdinand Sallings Stræde er et stræde, som ligger i den indre by. Stræde mellem Østergade og Posthussmøgen.

Oprindelig navngivet Schandorff Stræde i 1972, men ændret i 2005 til navn efter købmand Ferdinand Frederik Salling (1880-1953). Han var født i Aarhus. Handelsuddannet i Odense, Aarhus og Randers. I 1906 vendte han tilbage til Aarhus og etablerede sig som manufakturhandler i Søndergade 34. Senere flyttede forretningen over på den anden side af gaden til nr. 27. Gennem opkøb af naboejendomme blev det muligt at tilgodese en konstant voksende omsætning. I 1954 kunne et nybygget stormagasin tegnet af arkitekt C.F.Møller tages i brug. For at sikre fremtiden var virksomheden et par år tidligere blevet omdannet til et aktieselskab. Indgår i dag i Salling Group A/S.

Ferdinand Sallings Stræde på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Ferdinand Sallings Stræde

Kilder og Litteratur

  • Leif Dehnits: ”Aarhusianske gadenavne – historien bag navnet på gader og veje i Aarhus Kommune”, udgivet ved Aarhus Byhistoriske Fond, Aarhus Stadsarkiv, Turbine Forlaget og forfatteret, 2018