Falun Gong

Fra AarhusWiki

Falun Gong tilhører Buddha-skolen, hvor udøverne lever efter en lære og helbredsøvelser inspireret af traditionel kinesisk qigong, som er en gammel kinesisk metode til at forbedre ens psykiske og fysiske velbefindende. Dette kaldet Falun Gong, ”kultivering” eller praktisering af den kosmiske lov. Ved udøvelse af Falun Gong styrkes ens energi, kaldet kultiveringsenergi eller Gong. Kombinationen af meditationsøvelser og det at følge læren har til formål at forbedre hjertets/sindets natur, kaldet xinxing.

Gruppens navn, Falun Gong, kommer af det kinesiske ord fa, der betyder lov og lære, lun betyder hjul, og gong betyder energi. Fa er loven med de tre kosmiske principper, de forsøger at leve efter: Sandhed, Godhed og Tolerance (på kinesisk zhen, shan og ren). I kultiveringen ligger en konstant tilstræben efter at forbedre sig ud fra de tre kosmiske principper. Falun Gong kaldes også Falun Dafa, hvor dafa kommer af da, som betyder stor, og fa, der betyder lov/lære, altså den store lære/lov.

Falun Gong-symbolet indeholder Buddha- og Tao-skolen. Falun Gong udøvere er forbundet med disse to skolers principper. De fire yin-yang-symboler repræsenterer Tao-skolen, mens svastikasymbolet i midten repræsenterer Buddha-skolen.

Falun Gong blev introduceret i 1992 af kineseren Li Hongzhi som en videreudvikling af den traditionelle kinesiske qigong. Han ses som gruppens Mester og grundlægger, og det er hans lærer og spirituelle budskaber, udøverne forsøger at efterleve.

Gruppen anser ikke sig selv som en religiøs bevægelse, idet de ikke har templer, ritualer, præstestand eller tilbedelse af guddom. De betegner i stedet sig selv som udøvere af en spirituel praksis, da de fokuserer på oplysning, en slags spirituel realisering.

Gruppen anser sig heller ikke som en politisk bevægelse, idet de ikke har nogen politisk dagsorden eller politiske mål. Det kinesiske kommunistparti startede en forfølgelse den 20. juli 1999, da regimet følte, at dets magt og kontrol med det kinesiske samfund var i fare. Falun Gong-udøverne understreger i den forbindelse, at de ikke er imod den kinesiske regering, men dens forfølgelse af Falun Gong. I 1999 blev det forbudt at udbrede Falun Gongs lære i Kina, men gruppen fungerer i hele verden, hvor dens lære praktiseres i 114 lande.


Gruppens historie i lokalområdet

Falun Gong blev etableret i år 2000 i Aarhus af praktiserende akupunktør Zhou Zhou Wang, som fik interesse for Falun Gong i forbindelse med den store presseomtale, gruppen fik efter forfølgelsen. Zhou Zhou Wang har herefter stillet sit hjem til rådighed for andre Falun Gong-udøvere, i begyndelsen foregik det én gang om ugen, men nu kun når der er interesse for det. De fleste udøver Falun Gong privat, men nogle samles også i Aarhus og udøver deres praksis, læser med hinanden og prøver at opnå en bedre indsigt sammen.


Organisation

Falun Gong betegner ikke sig selv som en organisation, da der er stort fokus på, at det er op til den enkelte, hvilke opgaver man vil påtage sig, og hvor engageret man vil være. De mener, at alle udøvere er frie til at engagere sig, som de har mulighed for, og de ønsker ikke at have bestemte kategorier af medlemmer eller specielle rettigheder og privilegier, som kun gælder nogle. I den forbindelse beskriver gruppen sin egen opbygning som ”formløs”, ”frivillig” og ”løs”. Det er bl.a. her, de mener at adskille sig fra traditionelle religioner, som har en stærk hierarkisk struktur samt dogmatiske tekster, der beskriver den rette måde at leve sit liv.

De har ingen decideret leder, hverken religiøst eller organisatorisk, men henviser i stedet flere gange til Li Hongzhi som ”Mester”. Det henvises i dette til Li Hongzhis lære, hvor han skriver, at det er frit for enhver, om vedkommende vil kultivere sig eller ej, man kan ikke tvinge mennesker til at ville kultivere sig. Gruppen understreger i den forbindelse, at nogle udøvere er mere aktive end andre, men at det ikke betyder, at de er mere betydningsfulde eller autoritative.

Selv om Falun Gong ikke anser sig selv som en organisation, bl.a. fordi de ikke har medlemskontingenter eller optegnelser over udøverne, er de dog stadig i stand til at organisere aktiviteter. Dette skete fx i 1999, da flere af Falun Gongs mest aktive fortalere i Kina var blevet fængslet. I den forbindelse var flere tusinde Falun Gong-udøvere på gaden til demonstration i 30 byer fordelt over hele Kina.


Medlemmer

Da der ikke findes optegnelser over antallet af udøvere af Falun Gong, er det svært at sige, hvor mange praktiserende der findes i Aarhus. Udførelsen af Falun Gong anses for at være mere effektfuld i grupper, da de samlet har stærkere energi. Der er dog ingen regler for, om man skal udøve individuelt eller sammen. Desuden har de svært ved at beskrive, hvad ordet ”medlem” dækker over, da de mener, at man kan betegnes som ”begyndende medlem”, hvis man blot tænker over de tre kosmiske principper i hverdagen.

Der er ingen umiddelbare fællestræk mellem udøvere. De har forskellig etnicitet, alder og køn, og Falun Gong udøves på utallige sprog. Fordelingen er uklar, igen på grund af de manglende medlemsoptegnelser, men man gætter på, at der er en 50/50-fordeling af mænd og kvinder. Blandt de interviewede var en mand og tre kvinder.

Kontakten til nye udøvere etableres primært ved dialog, ved uddeling af flyers på gaden eller på nettet, hvor det er muligt at downloade informationer gratis, heriblandt Li Hongzhis bøger. Igen er det individuelt, hvor engagerede udøverne har lyst til at være – hvis de har lyst til at tage kontakt til eventuelle nye medlemmer, kan de gøre det, men der er ingen krav. Oftest sker kontakten, når udefrakommende selv kontakter Falun Gong.

Det ville tilmed gå imod gruppens formløse opbygning, hvis de stræbte efter et bestemt antal medlemmer. Når medlemmerne så alligevel gør opmærksom på sig selv ved fx at uddele flyers om Falun Gong, så er det, fordi de føler, at de har en forpligtelse til at sprede deres budskab. Et budskab, som handler om at fortælle om de tre kosmiske principper og om sandheden om det kinesiske kommunistparti. Ifølge gruppen fremhævede kommunistpartiet i begyndelsen Falun Gong som noget godt og sundt, men på grund af partiets ideologi, som fokuserer på kontrol og magt, ændrede dette sig med Falun Gongs stigende popularitet i 1990’erne. Siden er gruppen blevet anset som en trussel af partiet, som fandt det svært at kontrollere en gruppe, som valgte at gå sine egne veje. Dette førte til en forfølgelse af udøvere af Falun Gong, som i mange tilfælde blev tvunget til at vælge imellem deres spirituelle praksis og deres liv i familien og hjemmet.


Økonomiske forhold

Der er ingen udgifter forbundet med at udøve Falun Gong. Gruppen skal være tilgængelig for alle, hvorfor det er gratis at downloade Li Hongzhis bøger på internettet samt at modtage undervisning i øvelserne. Gruppen modtager ikke økonomisk støtte fra hverken det offentlige eller en hovedorganisation, de får ingen donationer og har ingen indkomster fra egen virksomhed. Udøverne finansierer selv alle aktiviteter og sammenkomster samt trykningen af flyers til uddeling på gaden.


Religiøs/spirituel praksis

Den religiøse praksis hos Falun Gong foregår igennem kultivering, som er en måde at rense og finde sit sande jeg (at vende tilbage eller hjem til, hvem du egentlig er og var, før du faldt ned i denne verdens illusioner og bedrag), samt igennem at slippe bindinger. Som før nævnt tilstræber man i sin udøvelse af Falun Gong at følge de tre kosmiske principper og herigennem at kunne forbedre sit hjertes natur.

Rent praktisk, når udøvere af Falun Gong mødes, udøves meditationsøvelser og læsning af Li Hongzhis bøger. Igennem læsning renser de sig selv, og gennem meditationsøvelser forbedrer de deres gong, altså det fysiske, og styrker energien, Gong.

Man forsøger at videreudvikle energierne i sind og krop. Udøvere oplever både psykiske og fysiske forbedringer som fx fjernelse eller formindskelse af depression, rygproblemer osv.

At udøve Falun Gong består af fem øvelser med følgende benævnelser:

1. Buddha viser tusinde hænder 
2. Falun stående meditation 
3. At gennemtrænge de to kosmiske yderpunkter 
4. Falun himmelske kredsløb 
5. Styrkelse af guddommelige evner. 

Øvelserne medfører ikke blot fysisk og psykisk velbefindende, men også en højere personlig moral og en større erkendelse og videnskabelig indsigt, som også er central, når udøvere mødes og praktiserer sammen. De forsøger sammen at identificere alt det, som ikke er godt, og som i en indre proces er bundet til begær og egoisme, og de prøver at udveksle disse ting med hinanden, så man kommer mere i overensstemmelse med sig selv og med Dafa.

Der er ingen praktiske handlinger i forhold til deres øvelser, som er vigtigere end andre, men fælleslæsningen er central, når de mødes i grupper.

Deres praksis bygger på mange bøger, men primært Zhuan Falun og Falun Gong. Man læser ofte sidstnævnte som introduktion til Zhuan Falun.


Eksterne relationer

Falun Gong har ikke nogen faste eksterne relationer til andre spirituelle grupper, trossamfund eller uddannelser. Dog er gruppen blevet kontaktet af flere uddannelser, som har været interesseret i at høre om Falun Gong. Gruppen har kontakt til nyhedsmedier, men igen er det meget individuelt. Hvis et medlem af Falun Gong mener, at et specifikt emne er vigtigt at gøre opmærksom på, kan personen sende information omkring emnet til medier.

Mellem 1992 og 1999 var der ingen reklamer, kun mundtlig formidling om emner angående Falun Gong, men efter forfølgelsen følte medlemmerne en stor trang til at komme frem med deres forståelse af sandheden og begyndte derfor at kontakte politikere og medier. Grundlæggende er det også deres opfattelse, at mange politikere ved, at det billede, det kinesiske kommunistparti har tegnet af Falun Gong, er forkert, og at Dafa er godt. Dét, Falun Gong mener er problematisk, er at få medierne i tale og gøre opmærksom på problemet. Mange medier vil, ifølge Falun Gong, ikke sige noget slemt om Kina, fordi Kina er en stormagt rent økonomisk. Gruppen mener, at Kina bruger penge til at manipulere med de vestlige politikere, så de siger til Vesten, at Kina er ude af fattigdom og elendighed, og at alt er godt i Kina. De mener, at alle kinesere hjernevaskes i en meget tidlig alder i Kina, og at der foregår en stærk censur af mange temaer, mens mennesker bliver myrdet (fx ved organhøst). Det er netop dette, de ønsker at få mere opmærksomhed omkring, eller med deres egne ord: De ”ønsker at få sandheden frem”.

Falun Gong har et informationscenter i New York, hvorfra de sender nyheder til Falun Gong-udøvere over hele verden. I Danmark sender nogle aktive Falun Gong-udøvere relevante informationer videre til TV 2 og andre nyhedsmedier.


Forandringer

Falun Gong har ikke forandret sig markant indenfor de sidste 10 år, og deres praksis er nøjagtigt den samme. For 10 år siden mødtes medlemmer i Aarhus én gang om ugen og praktiserede sammen. Dette foregik hos Zhou Zhou Wang, som etablerede Falun Gong i Aarhus. Hun har i dag skiftet adresse, men åbner stadig sit hjem for medlemmer, dog ikke en gang om ugen, men når der er interesse for det.


Original kilde

Religion i Aarhus 2013 En kortlægning af religion og spiritualitet. Redigeret af Lars Ahlin, Jørn Borup, Marianne Qvortrup Fibiger, Brian Jacobsen og Marie Vejrup Nielsen 2. reviderede udgave. Center for Samtidsreligion, Aarhus Universitet, 2015.

Link: Religion i Aarhus 2013 (online PDF-fil) (hentet den 15. august 2017)

ISBN: 978-87-92829-45-0


NOTE: Artiklen er kopieret fra 2. reviderede udgave af "Religion i Aarhus 2013" (2015), som er udgivet af Center for Samtidsreligion på Aarhus Universitet. Kopieringen er foretaget med samtykke fra både forfatter og redaktører.