Esperantoforeninger i Aarhus

Fra AarhusWiki
  • Konversacia Klubo de Aarhus (Aarhus Esperanto-Klub)

Stiftet i 1909 og har til formål at virke: "til Fremme for Verdenssproget Esperanto, navnlig at udvikle Medlemmernes Talefærdighed".

Foreningen havde Cand. phil. Chr. Heilskov, Heibergsgade 25 som formand.

Vice-Formand: Kommunelærer A. Hvorslev, Trøjborgvej 25

Sekretær: Guldsmed C. Etzerodit, Østergade 29

  • Danske Læreres Esperanto-Forening (Esperanto Unuigo de Danaj Instruistoj)

Aarhus-afdelingen var repræsenteret af Kommunelærer C.A. Hvorslev, Trøjborgvej 32

  • Universala Esperanto Asocio (Universelt Esperanto Forbund)

Fungerede som en form for oplysningsbureau til intern hjælp og til ikke-Esperanto talende.

Aarhus Repræsentant: Cand. phil. Chr. Heilskov, Heibergsgade 25

Kilder

Aarhus Vejviser 1916