Ernst Warming

Fra AarhusWiki
Professor og forstander Ernst Warming

Professor og forstander Ernst Warming

Født 20. september 1852 i København.

Ridder af Dannebrog, Ridder af V.I., Office d'Académie og Russiske Røde Kors i Guld.

Student fra Katedralskolen 1870, tandlæge i Silkeborg 1875-1907 og praktiserede derefter i Aarhus.

Oprettede i 1895 Den jydske Ganespalteklinik, som senere blev den offentlige Klinik for Ganespaltelidende i Jylland og idag varetages af Rigshospitalet og Aarhus Sygehus.

Bl.a. stifter af Jysk-Fynsk Tandlægeforening (formand 1892-99), formand for den alm. danske Tandlægeforening 1895-96, formand for Aarhus Gymnastikforening 1908-16 (derefter æresmedlem), medlem af Dansk Idrætsforbunds bestyrelse og Dansk Gymnastikforbunds hovedbestyrelse m. m.

I forbindelse med Aarhus Gymnastik Forenings 50 års jubilæum skrev Ejnar Kirkegaard i foreningens jubilæumsskrift om Ernst Warmning: "Professor Warmning nærede en virkelig Kærlighed til Foreningen, en levende Interesse, som Gang paa Gang gav sig Udslag gennem det personlige Forhold, hvori han stod til Medlemmerne og til de enkelte Afdelingers Arbejde. At det tillige blev under hans Formandskab, at Foreningen naaede hen til at have sin egnen Bane, var ikke et Spil af Tilfældigheder. Hans Arbejde for denne Sag var maaske det mest afgørende til dens heldige Løsning."

Litteratur og kilder