Erik Robert Volter Strömgren

Fra AarhusWiki

Erik Robert Volter Strömgren, født 28. november 1909 i København, døde 17. november 1991.Overlæge og professor.

Strömgren blev læge i 1934 og dr.med. i 1939. Da han allerede fra starten af sit medicinstudie havde haft en stor interesse i psykiatri, blev han i 1943 ansat som reservelæge ved Statshospitalet i Risskov og som lektor ved Aarhus Universitet for at undervise i psykiatrisk genetik. Psykiatri var på daværende tidspunkt ikke blandt de mest populære medicinske specialer.

I 1957 iværksatte han et projekt på Samsø, der senere blev verdenskendt og ledte til, hvad vi i dag kender som distriktspsykiatrien. Psykiatrisk Hospital fik stor international opmærksomhed via det tilknyttede WHO Collaborating Center for Research and Training in Mental Health og i 60’erne lykkedes det Strömgren mere end at fordoble Psykiatrisk Hospitals bygningskompleks. Han blev ligeledes udnævnt til æresdoktor ved det amerikanske University of Rochester og var med til at stifte Socialpædagogisk Seminarium.


Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Lars J. Jensen og overført fra Århus Leksikon
  • Århus Byens borgere, Århus 2000 Bestil materiale