Ellengården

Fra AarhusWiki

Ellengården er opkaldt efter stifteren af foreningen Jysk Børneforsorg, Ellen Rafn Schepelern.

Den blev senere kendt under navnet "mødre- og spædbørnehjemmet Riisvangen" på adressen Bethesdavej 81 i bydelen Riisvangen i Aarhus N.

Ellen Scheperlern etablerede i 1906 et opsøgende, socialt arbejde med henblik på at hjælpe - virke iblandt - socialt udsatte kvinder i Aarhus.

I 1950 købte foreningen Jysk Børneforsorg-Fredehjem ejendommen. Opkøbet skete som følge af en forudgående landsindsamling og at ejendommen var placeret på en grund, som Aarhus Amt havde skænket. Ejendommen udgjorde således frem til 1987 rammen om et mødre- og spædbørnehjem, "Riisvangen" som foreningen drev i samarbejde med Aarhus Amt.

Amtslige omlægninger

Omlægninger indenfor institutionsdriften i amtet blev dog årsag til, at forsorgshjemmet blev nedlagt.

Dermed så Jysk Børneforsorg-Fredehjem en ny mulighed for organisatorisk nytænkning. Ombygningen har Lokalavisen (18.2.1989) beskrevet: "Bygningsmæssigt er familiepensionen nydannende i kraft af, at den er indrettet med selvstændige værelses lejligheder, hvilket er en klar niveauhævning i forhold til tidligere tiders institutioner".

Fremadrettet kom det konkret til udtryk i at ejendommen - som institution skulle drives af henholdsvis Jysk Børneforsorg-Fredehjem, Aarhus Kommune og Aarhus Amtskommune, og skulle huse henholdsvis arbejdstræning og oplæring - i husets kantine - samt pension og vuggestue for udsatte familier, der både skulle supplere hinanden og indgå i en række tværgående opgaver.

Der var også planer om at husets underetage skulle tages i anvendelse til såkaldte udadrettede aktiviteter: Eksempelvis oplysningsvirksomhed, kurser med videre.

Ellengården på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Ellengården

Kilder

  • Preben Rasmussens Samling: Lokalavisen 18.2.1989 om indvielsen af Ellengården