Ellekærskolen

Fra AarhusWiki

Med Th. Bang Thermansen som arkitekt indledte Århus Kommune i 1973 opførelsen af Ellekærskolen på Jernaldervej, og 114 elever kunne allerede samme år tage det første af i alt fire byggeafsnit i brug. Herefter tabte byggeriet gennem nogen tid fart, idet udflytningsmønstret tilsagde bygherren at opprioritere aktiviteterne på Skjoldhøjskolen, hvor byggeriet også var indledt i 1973. I 1976 fik rådmand Thorkild Simonsen imidlertid ramt en pæl gennem al tvivl, idet han til pressen udtalte, at Ellekærskolen nu skulle bygges færdig som 2-sporet skole med overbygning til og med 10. klasse. Og sådan gik det. At der var alvor i foretagenet kom bl.a. til udtryk derved, at gangbroer over bl.a Hasle Centervej og tunnelen under Åby Ringvej, som skulle sikre skolevejen for børnene i Bispehaven, var klar til brug i foråret 1977. I skoleåret 1989/90 havde skolen 363 elever, ti år senere 438. I skoleåret 2000/2001 var der 428 elever indskrevet ved skolen. Af disse udgjorde gruppen af to-sprogede 45,6 procent mod 39,8 procent to år forinden.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Henning Spure Nielsen og overført fra Århus Leksikon