Egnsplankommissionen

Fra AarhusWiki

Kommission, nedsat og etableret den 3. november 1961 af Aarhus Byråd med henblik på udarbejdelse af en egnsplan for Århusområdet. Kommissionen var sat til at bestå af 22 medlemmer, hvoraf 6 var fra Aarhus Kommune, 6 fra forstadskommunerne og 6 fra omegnskommunerne. Både Århus amtsråd og Randers amtsråd repræsenteredes med hver 2 medlemmer.

Kommissionen ledtes af et formandskab på 3 medlemmer, hvortil der var knyttet et sekretariat bestående af 6 medlemmer.


AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Egnsplan

Kilder

  • Århus Kommunalhåndbog 1966