Den Rumænsk-Ortodokse Menighed i Aarhus (Vor Frue Klosterkirke)

Fra AarhusWiki

Gruppen er den ældste rumænsk-ortodokse menighed i Aarhus og blev stiftet på baggrund af tilstedeværelsen af rumænere, som ønskede at holde gudstjeneste. Gruppen følger den rumænsk-ortodokse kirkes lære og praksis og er tilknyttet samme kirke under patriarken i Bukarest.


Gruppens historie i lokalområdet

Gruppen fik for første gang besøg af en præst i forbindelse med fejringen af julen i 2002. Gruppen er etableret af rumænere, som er kommet til Aarhus i slutningen af 1990’erne, og som kom i kontakt med hinanden via uddannelse og arbejde. Der var et stort ønske om at få en rumænsk-ortodoks præst til at komme og afholde gudstjeneste i Aarhus, og i 2002 fik gruppen kontakt til den rumænsk-ortodokse præst i Malmø, Michael Radu. Denne præst kommer fortsat til menigheden og afholder gudstjeneste. Gruppen låner Klosterkirken (folkekirken). Der er i dag i Aarhus også en anden rumænsk-ortodoks menighed, som benytter Den Katolske Kirkes lokaler (kapellet) ved en præst, som bor i Østjylland. Denne anden menighed er kommet, da den rumænsk-ortodokse kirke i Rumænien har oprettet et ærkestift i Skandinavien for at danne menigheder til de mange rumænere, som kommer til fx Danmark for at studere eller arbejde. Der er i nogen grad et sammenfald mellem deltagerne i de to grupper, og begge præster er under samme biskop og patriark. Men hvor præsten i den nye menighed understøttes økonomisk af kirken i Bukarest, gælder det ikke præsten fra Malmø. Gruppen ønsker fortsat at afholde gudstjeneste med Michael Radu, da der er en stærk tilknytning til ham som den præst, der først kom til gruppen, og som skriftefader.

Organisation

Gruppen er lokalt organiseret med en bestyrelse og en gruppe af frivillige, som arrangerer gudstjenester og øvrige aktiviteter. Gruppen er en del af Den Rumænsk-Ortodokse Kirke under biskoppen i Stockholm. Den religiøse leder er præsten Michael Radu. Den lokale gruppe organiseres af Iuliana Samsing i samarbejde med andre frivillige.


Medlemmer

Der deltager ca. 30 til gudstjenesterne. De fleste, der kommer til gudstjenesterne, er rumænere, som har været i Danmark igennem de seneste 10-15 år eller mere. Der deltager også enkelte danskere, ofte i form af dansk-rumænske ægtepar. Der er en del børnefamilier. Medlemmerne kommer primært fra Aarhus området, men også fra øvrige dele af Midtjylland. Sproget i menigheden er rumænsk, men også dansk og svensk bruges i forbindelse med gudstjenesten.


Økonomiske forhold

Menigheden finansierer til dels præstens udgifter ved besøg i Aarhus, men ellers dækker præsten selv disse udgifter. De modtager ikke støtte fra den rumænske stat eller kirke. Medlemmerne betaler efter evne og lyst. Medlemmerne udfører også frivilligt arbejde i menigheden.


Religiøs/spirituel praksis

Den primære religiøse praksis er gudstjenesten (liturgien), som afholdes, når præsten er i byen ca. hver anden måned. Nadveren spiller en central rolle i gudstjenesten. Jul og påske er vigtige højtider for gruppen. Derudover er der som i øvrig ortodoks sammenhæng vægt på ikoner, som også er en del af indretningen af gudstjenesterummet. Præsten medbringer hver gang det, der skal bruges til at indrette lokalet til gudstjenesten og ritualerne. I dag er der i lokalet i Klosterkirken en fast ikon, som er doneret af den danske ortodokse menighed, som også benytter lokalerne.

Der har tidligere været rumænsk sprogundervisning af børn, men det er ophørt. Der arrangeres også forskellige sociale aktiviteter som fællesspisning og kulturelle arrangementer med digtoplæsning og ikonudstilling.


Eksterne relationer

Der er et godt samarbejde med folkekirken, fx igennem lån af lokaler. Der er kontakt til den anden rumænsk-ortodokse menighed og nogen kontakt til øvrige ortodokse kristne grupper i Aarhus, såsom den dansktalende ortodokse menighed.


Forandringer

Gruppens tilstedeværelse i Aarhus er i sig selv en forandring og en del af væksten i kristne grupper i Aarhus med baggrund i ortodoks kristendom.


Original kilde

Religion i Aarhus 2013 En kortlægning af religion og spiritualitet. Redigeret af Lars Ahlin, Jørn Borup, Marianne Qvortrup Fibiger, Brian Jacobsen og Marie Vejrup Nielsen 2. reviderede udgave. Center for Samtidsreligion, Aarhus Universitet, 2015.

Link: Religion i Aarhus 2013 (online PDF-fil) (hentet den 15. august 2017)

ISBN: 978-87-92829-45-0


NOTE: Artiklen er kopieret fra 2. reviderede udgave af "Religion i Aarhus 2013" (2015), som er udgivet af Center for Samtidsreligion på Aarhus Universitet. Kopieringen er foretaget med samtykke fra både forfatter og redaktører.