Dansk Forsikringsforening mod Stormskade, gensidig

Fra AarhusWiki

I Aarhus Amtstidende kunne man den 7. juli 1953 læse, at 'Dansk Forsikringsforening mod Stormskade, gensidig' afholdt deres 50-års jubilæum på Skolebakken 11. Hertil hørte en forklaring om baggrunden for oprettelsen af selskabet.

Forsikringsselskabet blev grundlagt i kølvandet af en stor julestorm, der havde skabt mange ødelæggelser i 1902. Herefter blev det klart, at ”et organiseret Forsikringsvæsen havde sin store Betydning, saa de ramte for Fremtiden kunde gøres skadesløse”. Direktør Karl M. Laursen, der var medstifter af Den gensidige, danske Livsforsikringsforening i Aarhus, havde gode forbindelser, hvilket resulterede i oprettelsen af ”Jydsk Forsikringsforening mod Stormskade” den 7. juli 1903. Virksomheden ekspanderede til hele landet og fik navnet: ”Dansk Forsikringsforening mod Stormskade, gensidig”. Avisen kunne berette, at der i løbet af de 50 år siden oprettelsen af selskabet var udbetalt over 11 millioner kroner i erstatninger.

Forsikringsselskabet rykkede sit hovedkontor ind i de nye, moderne indrettede lokaler på Skolebakken 11 i foråret 1953. Selskabet ejede på dette tidspunkt hele ejendommen. Få måneder efter blev 50-års jubilæet afholdt med hejste flag, en reception på kontorerne og en festmiddag på Hotel Royal om aftenen.

Litteratur og kilder