Dansk Bogbinder- og Kartonnagearbejder Forbund, Aarhus-afdeling (1891-1993)

Fra AarhusWiki
Dansk Bogbinder- og Kartonnagearbejder Forbund. Kongres i håndværkerforeningen. Fotografiet indgår i en samling fra Dansk Bogbinder- og Kartonnagearbejder Forbund, Aarhus-afdeling. Foto: Ernst Christian Skabelund

Forbundets start

Bogbinder- og Kartonnagearbejder Forbund blev stiftet den 29. juli 1891 som en lokal fagforening og fra 1895 som lokalafdeling under det nyoprettede, landsdækkende Bogbinderforbundet. I afdelingen kunne enhver bogbinder, kartonnage- eller papirarbejder fra Aarhus og omegn blive optaget. Bogbinderforbundet varetog medlemmernes arbejdsvilkår og fagets interesser i almindelighed. Alle medlemmer skulle søge arbejde gennem afdelingens arbejdsanvisningskontor.

Forbund og fagforening

Afdelingen fungerede - i hvert fald op til 1900-tallets anden halvdel - både som forbundsafdeling og lokal fagforening, og afdelingen ses i flæng at legitimere sig under begge betegnelser. I 1940'erne skifter Bogbinderforbundet navn til Dansk Bogbinder- og Kartonnagearbejder Forbund, ligesom forbundet ved århundredets midte desuden ses at kalde sig Bogbinderi- og Papirvarearbejdernes Fagforbund/Fagforening.

Opgaverne vokser

Frem til 1940 havde Aarhus-afdelingen lokaler i Sjællandsgade 90. I 1940 købte den ejendommen Teglværksgade 8, hvori der indrettedes kontorer og lejligheder, som medlemmerne kunne leje billigt, og hvor afdelingen holdt til resten af sin levetid. I 1960 opførte forbundet en række feriehuse i Sælvig Bugt på Samsø til fri disposition for medlemmer i provinsafdelingerne. Aarhus-afdelingen ses i høj grad at stå for administrationen af disse feriehuse.

Desuden administrerede afdelingen en række understøttelses- og tilskudskasser. I 1900-tallets første årtier eksisterede blandt andet en arbejdsløshedskasse, strejkekasse og sygekasse. Senere oprettedes en aktiefond, som i 1957 blev nedlagt, og kapitalen blev brugt til opstart af en legatfond. Desuden administrerede afdelingen feriefond, festfond, kursusfond og en jubilæumsfond. Sidstnævnte synes at overgå til Provinssammenslutningen ved dennes etablering i 1970'erne.

Forbunds 5. kreds

Foruden at være en lokalafdeling under hovedforbundet, hørte Aarhus-afdelingen organisatorisk også under Dansk Bogbinder- og Kartonnagearbejder Forbunds Kreds 5, som var en sammenslutning af midtjyske lokalafdelinger. Kreds 5 hørte igen under Provinssammenslutningen, som var en paraplyorganisation over kredse og lokalafdelinger under hovedforbundet.

Fusionerne frem til i dag

I 1993 fusionerede Dansk Bogbinder- og Kartonnagearbejder Forbund med Dansk Litografisk Forbund, Medieforbundet Fotografisk Landsforbund og Dansk Typograf-Forbund under navnet Grafisk Forbund, som igen i 2000 blev indlemmet i HK.

Litteratur og kilder

To links til Aarhus Stadsarkivs materiale om