Christian Raymund Baumann

Fra AarhusWiki
Christian Raymund Baumann

Adm. Direktør for mejeriaktieselskabet Vendsyssel og de forenede mejerier Christian Raymund Baumann, født i Aarhus 20. Februar 1866 som søn af Generalmajor Christian Heinrich Ferdinand Baumann.

Uddannet som landmand og mejerimand bl.a. under Professor Segelcke og N.J. Fjord samt i udlandet.

Frekventeret Landbohøjskole. Forpagter af Herregården Zastrow ved Odense fra 1892-1913. I 1894 med-opretter af mejeriselskabet Pasteur i Odense og i en årrække dets Formand. Overtog Januar 1913 herværende stilling

Litteratur og kilder

- Aarhus Borger, 1915-1920, Hæfte XII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus