Christian Ferdinand Bauditz

Fra AarhusWiki
Generalløjtnant Christian Ferdinand Bauditz

Officer Christian Ferdinand Bauditz

Født 31. januar 1815 - død 5. januar 1909.

Generalløjtnant, chef for 2. Generalkommando i Aarhus 1882-1885 .

Familie

Litteratur og kilder