Charles Dornonville de la Cour (1838-1921)

Fra AarhusWiki
Officer og skuespiller Charles Dornonville de la Cour.

Charles Dornonville de la Cour var en dansk officer og skuespiller, der i en årrække boede i Aarhus.

Født 22. juni 1838 i København, død 10. juli 1921 i København

Søn af officer Niels la Cour og Emilie Antoinette Bruun

Gift første gang i Aarhus d. 22. juni 1865 med Karen Christiane Judithe Christensen (1838-1875), datter af købmand, jernstøber og borgerkaptajn Christen Christensen og Caroline Agnete Brorson Schinnerup. Karen Christiane Judithe Christensen var en yndet sanglærerinde og fik et agtet navn som sangerinde.

Militærkarriere

Som 15-årig var Charles Dornonville de la Cour på et tre måneder langt togt til England og tog dernæst styrmandseksamen i 1853-54 i København. Han var også det følgende år til søs (i Vestindien og New York) og i 1855-56 i England, hvorfra han, efter at have lidt havari, rejste hjem til København via Frankrig, Belgien og Tyskland. Han søgte ind på Søkadetakademiet, men bestod ikke adgangsprøven og skiftede derfor spor til Landkadetakademiet, hvor han blev optaget.

La Cour blev landkadet i 1856, sekondløjtnant i 1858 og var som sådan ansat ved 3. Dragonregiment i Aarhus. Han blev overflyttet til 6. regiment i Wandsbek 1863, blev adjutant hos forpostkommandøren ved Dannevirke og i Dybbølstillingen under 2. Slesvigske Krig i 1864 og blev Ridder af Dannebrog den 27. juni 1864. Han var dernæst i Kolding, men kom efter eget ønske tilbage til Aarhus dragoner i 1865 og tog i forbindelse med Hærlovens reduktion sin afsked 28. maj 1866 med årpenge og med rang af premierløjtnant.

Aarhus efter karrieren

Efter sin afgang fra Hæren anlagde Charles Dornonville de la Cour et kalkbrænderi ved Risskov, som han dog lukkede allerede i efteråret 1867. Derpå blev han assistent ved De jysk-fynske Statsbaners drift oktober 1867 og kom til Jernvejskontoret 1870, hvorfra han dog tog afsked 1872.

I 1872 kastede han sig over skuespillet og forlod Aarhus.

Litteratur og kilder