Carl August Sølling

Fra AarhusWiki
Carl August Sølling

Resid. kapellan Carl August Sølling, f. 21. September 1875 i Randers. Student fra Randers lærde skole 1895. Cand. theol. 1901. Huslærer hos Greve Moltke, Espe, 1901-03. Personel kapellan i Ormslev-Kolt 1904-06. Præsteviet medhjælper og kordegn i Esbjerg 1906-10. Sognepræst for Brylle på Fyn 1910-14. Anden resid. kapellan ved Sct. Pauls Kirke i Aarhus siden 1914. Medlem af kirkeligt samfund af 1898s Amtsbestyrelse. Formand for Østerlandsmissionskredsen for Sct. Pauls sogn.

Litteratur og kilder