Business Region Aarhus

Fra AarhusWiki
Hjælp gerne med at udbyggge denne artikel.


Business Region Aarhus er et erhvervspolitiske samarbejder mellem 12 øst- og midtjyske kommuner, hvis geografiske område populært kaldes den østjyske millionby og udgør et samlet arbejdskraftområde med netop en million indbyggere. Samarbejdet har i 2016 følgende 12 kommuner som medlemmer: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg, Syddjurs, Silkeborg, Randers, Viborg og Aarhus.

Formålet med Business Region Aarhus er at varetage de østjyske kommunernes fælles erhvervspolitiske interesser. Heriblandt er emner som trafikplanlægning og infrastruktur, turisme samt aktiviteter, der kan forbedre mulighederne for at drive virksomhed og være med til at skabe vækst i regionen.


10 og 11 kommune samarbejdet 1994-2007

Samarbejdet blev oprindeligt etableret i 1994 under navnet 10 kommune samarbejdet og havde, som navnet antyder, 10 medlemmer. Medlemmerne var dengang Aarhus Kommune og de daværende omegnskommuner Odder, Skanderborg, Hørning, Galten, Hammel, Hinnerup, Hadsten, Rosenholm og Rønde. I 2001 blev Ry Kommune medlem, og samarbejdet kom nu til at hedde 11 kommune samarbejdet.

Business Region Aarhus 2007-

Efter strukturreformen i 2007, hvor det kommunale Danmarkskort blev forandret, blev 11 kommunesamarbejdet videreført under navnet Business Region Aarhus. En del af de tidligere deltagende kommuner var nu blevet sammenlagt med andre kommuner, og i stedet kom samarbejdet nu til at bestå af Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg, Syddjurs, Silkeborg, Randers og Aarhus samt fra 2016 Viborg.

Læs mere

Kilder

Find arkivmateriale på Aarhus Stadsarkiv:


Business Region Aarhus' hjemmeside.