Business Region Aarhus

Fra AarhusWiki

Business Region Aarhus er et erhvervspolitisk samarbejder mellem 12 øst- og midtjyske kommuner, hvis geografiske område populært kaldes Den Østjyske Millionby og udgør et samlet arbejdskraftområde med netop en million indbyggere. Samarbejdet har i 2016 følgende 12 kommuner som medlemmer: Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg, Syddjurs, Silkeborg, Randers, Viborg og Aarhus.

Formålet med Business Region Aarhus er at varetage de østjyske kommunernes fælles erhvervspolitiske interesser. Heriblandt er emner som trafikplanlægning og infrastruktur, turisme samt aktiviteter, der kan forbedre mulighederne for at drive virksomhed og være med til at skabe vækst i regionen.


10 og 11 kommune samarbejdet 1994-2007

'10-kommunesamarbejdet' blev etableret i september 1994. Århus kommune tog initiativet. Det er det ældste af alle Aarhus kommunes bysamarbejder. De ni nabokommuner dannede en halvcirkel rundt om Århus, hvorved de 10 kommuner fremstod som et sammenhængende geografisk område. Et område med et alsidigt udbud af erhvervsgrunde til forskellige priser og med forskellig beliggenhed.

De ni nabokommuner var (fra før kommunalreformen 2007): Odder, Skanderborg, Hørning, Galten, Hammel, Hinnerup, Hadsten, Rosenholm og Rønde.

'10-kommunesamarbejdet' blev i 2001 udvidet med Ry kommune og blev til '11-kommunesamarbejdet', der herefter fortsatte uændret til kommunalreformen i 2007 gav en hel ny kommunestruktur.

Business Region Aarhus 2007-

Efter strukturreformen i 2007, hvor det kommunale Danmarkskort blev forandret, blev '11 kommunesamarbejdet' videreført under navnet Business Region Aarhus. En del af de tidligere deltagende kommuner var nu blevet sammenlagt med andre kommuner, og i stedet kom samarbejdet nu til at bestå af Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg, Syddjurs, Silkeborg, Randers og Aarhus samt fra 2016 Viborg.

Læs mere

Kilder

Find arkivmateriale på Aarhus Stadsarkiv:


Business Region Aarhus' hjemmeside.