Borgmestergårdens Lysthus (Den Gamle By)

Fra AarhusWiki

Borgmestergårdens Lysthus var et lille bindingsværkslysthus med kuppelhvælv fra 1780'erne, bygget af kommerceråd Peder Thyrrisen Bøggild i haven til Vestergade 29, i dag Aarhus Kunstakademi. Det blev brugt som lysthus frem til 1906, men er ombygget flere gange.

Lysthuset indgik allerede i 1909 i Borgmestergårdens have i Den Gamle By, hvor det ligger i muren ud mod Algade. Navnet relaterer sig til placeringen her.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Birgitte Kjær og Bue Beck
  • Peter Holm: ”Den gamle By” i Aarhus. Aarhus 1951
  • Bue Beck: Lysthuse langs åen. Dit Århus. Festskrift til Gunnar Rasmussen. Købstadsmuseet Den Gamle By. Skriftrække II. 1990