Bering Valgmenighedskirke

Fra AarhusWiki
Indlæser kort...

Bering Valgmenighedskirke er en murstenskirke i nyromanske stilformer beliggende i Bering, Hasselager. At kirken er en såkaldt valgmenighedskirke betyder, at kirkens menighed, der hører under Folkekirken, er baseret på et nærdemokrati, hvor kirkens anliggender besluttes på deres årlige generalforsamling.

Bering Valgmenighedskirke blev stiftet i 1876, da en større grundvigsk kreds mødtes hver søndag i Ormslev Kirke for at høre prædikerne ved sognepræsten, Johan Teilmann, og dennes søn, Jørgen Teilmann, der var kapellan i kirken. Ved Johan Teilmanns død ønskede kredsen at indsætte Jørgen Teilmann som præst, men efter at have rettet henvendelse til biskoppen i Aarhus, Gerhard Peter Brammer, fik de afslag. De gik derfor sammen om at stifte en valgmenighed med Jørgen Teilmann som præst.

Valgmenighedens kirke opførtes i 1875-76 under ledelse af arkitekt Vilhelm Puck og består af et tresidet kor, skib og tårn. Skibet har åben tagstol, mens koret har fladt træloft, og spiret krones med et ottedelt spir. Kirkens inventar er fra årene omkring og kort efter kirkens opførelse med undtagelse af dåbsfadet, der stammer fra begyndelsen af 1600-tallet.

Efter 43 års præstegerning for Bering Valgmenighedskirke, døde Jørgen Teilmann i 1919. Under Teilmanns tid som præst havde kirken engageret sig i kampen for kvindesagen, samt kampen for kirkelig og kirkepolitisk frihed. En mærkesag var også at fremme fri- og højskolearbejdet, samt skytte- og gymnastikbevægelsen. Ved Teilmanns efterfølgere aftog disse aktiviteter dog.

Se også

Bering Valgmenighedskirke på AarhusArkivet

AarhusArkivet krone.png Find mere information på AarhusArkivet

Bering Valgmenighedskirke

Litteratur og kilder