Bülowsgade

Fra AarhusWiki

Bülowsgades nordlige del er anlagt 1878 og navngivet efter den danske officer Frederik Rubeck Henrik Bülow (1791-1858). Han udmærkede sig i Treårskrigen som brigadechef i slagene ved Bov, Slesvig, Nybøl og Dybbøl i 1848. Han fik stor berømmelse som overgeneral for det sejrrige udfald fra Fredericia i 1849.

Den sydlige del af gaden mellem Skt. Pauls Gade og Tietgens Plads er anlagt i 1901.


Ejendomme

Bülowsgade 1

Ejendommen er opført i 1876 af murermester I. Chr. Højbjerg.Bygningen er en 2,5 etages murstensbygning i grå farver med tegltag og kvist.

Bülowsgade 3

Ejendommen er opført i 1883 af murer H. Nielsen. [1]

Husets ejere:

  • Slagterforretning tilhørende J.P. Christiansen under navnet JP Christiansens Slagterforretning
  • Bente og Gøsta Knudsen, hvor sidstnævnte var underviser på Arkitektskolen.

Bülowsgade 9

Ejendommen er opført i 1896 og er tegnet af N. Jensen for træhandler J. Christensen.

Bülowsgade 11

Ejendommen er opført i 1883 for karetmager J. Andersen og tømrer S.C. Danielsen. Huset er en 2,5 etages malet bygning med tegltag og et ovenlysvindue.

Bülowsgade 29

Ejendommen er opført i 1889 af murer Simon Petersen. Huset er en 2,5 etagers bygning med bølgeeternittag og 1 kvist, en fortandet gesims og gråmalede vinduesfatninger på 2. etage med dannebrogsvinduer, der oprindeligt var hvidmalede.

  • Ejendommen husede en købmandsforretning, grundlagt i 1877 af H.P. Laursen (f. 1850, d. 1931) og ejet af Knud Laursen (f. 1882).

Bülowsgade 68

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon
  • Frederiksbjerg Øst, 1979
  • Preben Rasmussens Samling: Bülowsgade - Christiansbjerg
  • Aarhus Stiftstidende, En hustype til mange typer mennesker, 15-11-1981