Axel Peder Olivarius Olsen (1887-1973)

Fra AarhusWiki

Axel Peder Olivarius Olsen var læge i Aarhus.

Født 30. november 1887 i Bjerreskov huse, Nøbbølle, Ryde, død 2. juni 1973 i Aarhus, urne begravet på Nordre Kirkegård.

Axel Olsen blev student fra Nykøbing F i 1900, og tog lægeeksamen i 1915. Han var kandidat ved forskellige københavnske hospitaler til han 1918 nedsatte sig som praktiserende landlæge i Gislev på Fyn.

Efter at have arbejdet og videreuddannet sig forskellige steder - både indenlands og udenslands - kom Axel Olsen i 1928 til Aarhus, som 1. reservelæge ved Fødselsanstalten i Jylland. Her uddannede Olsen sig videre under overlæge Victor Albeck. I perioden 1932-1933 fungerede Olsen som konstitueret overlæge, under Albecks sygdom. Da Victor Albeck døde i 1933, blev Olsen udnævnt til ny overlæge for Den jydske Fødselsanstalt.

Olsen var medlem af bestyrelsen for Jysk medicinsk selskab 1937-41, formand for Forening for gynækologi og obstetrik 1947–49. Olsen blev også medstifter af og formand for Aarhus Kammermusikforening fra 1941.

Litteratur og kilder