Astra biografen

Fra AarhusWiki

Bio Aabyhøj hed den første rigtige biograf på Silkeborgvej i Åbyhøj. Den åbnede i 1936. I 1957 skiftede den navn til Astra (Åbyhøj).

Forhistorien startede dog allerede i 1925, hvor man havde haft filmforevisning i Åbyhøj. A/S Aabyhøj Forsamlingsbygning havde i 1925 fået en 3-årig bevilling på at fremføre levende billeder. De anskaffede de nødvendige maskiner og bortforpagtede rettighederne til bogtrykker Carl W. Mattson, boghandler Valdemar Nielsen og installatør S. Overgaard.

Denne biograf fik navnet Det ny Theater, og viste den første forestilling 20. december 1925. Herefter var der som regel to forestillinger om ugen.

Da bevillingen udløb efter 3 år, ønskede de tre herrer ikke at fortsætte. Dels var der for mange lovkrav der skulle opfyldes, dels var der i 1928 udbrudt paratyfusepidemi i Åbyhøj, så befolkningen ikke turde samles i offentlige lokaler. Dette betød, at der til forestillingerne ofte kun var 3-4 publikummer.

I den efterfølgende tid frem til 1936 blev der så kun vist film i Åbyhøj, når en eller anden forening havde en lukket forestilling.

Biograf fra 1936

I 1936 besluttede Åbyhøj sogneråd, at man skulle have en rigtig biograf. Biografteatret, som fik navnet Bio Aabyhøj, blev indrettet i en ny moderne bygning på Silkeborgvej 261 på hjørnet ved Thorsvej i Åbyhøj. Bygningen var tegnet af arkitekt Bering Bryld. Bygherre var forhenværende hotelejer Christian Frederik Christensen (1877-1937), som også havde fået biografbevillingen.

Der var 321 nummererede pladser i salen.

Den første forestilling blev vist den 21. januar 1936, det var sang-filmen "Letsindige Mariette".

C.F. Christensen døde dog allerede året efter, hvorefter biografen blev drevet videre af hans hustru Petra Ingrid med hjælp fra datteren og svigersønnen Carlo Cramer. I 1940 overtog Cramer biografteatret og drev det videre.

Astra og pornofilm

Biografteatret skiftede 3. juli 1957 navn fra 'Bio' til Astra (Åbyhøj) med den begrundelse bedre at kunne undgå forvekslinger hos filmudlejerne.

Filmtilbuddene mindede om det, man kunne se i andre forstadsbiografer. Der var ikke mange premier-forestillinger. På lørdage blev der ofte vist film fra først på eftermiddagen med familie- og børnevenlige film, aftenfilmene var hvad der var på ugeprogrammet, mens midnatsfilmene om lørdagen ofte var forbeholdt barske og voldelige film.

I 1980'erne kom der mange pornofilm på plakaten, hvilket kunne have medvirket til, at biografen måtte lukke i november 1986.

Biografen i Åbyhøj nåede at holde 50-års jubilæum, og var den sidste af forstadsbiograferne i Brabrand, Viby, Højbjerg og Risskov der måtte lukke.


Se også


Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon
  • August F. Schmidt: Aaby Sogns Historie, bind II. 1943