Ask Højskole

Fra AarhusWiki

Ask Højskole blev oprettet i 1869 af et aktieselskab.

Højskoen var i sin tid tænkt som et modstykke til den grundtvigianske Testrup Højskole og med formålet at fremme Lars Bjørnbaks skole. Den var den eneste Bjørnbak-skole som overlevede så længe. Men med tiden overgik den også til at fungere som grundtvigiansk skole. Undervisningen blev fra starten holdt inden for fagene: modersmål, historie, jordbeskrivelse, skrivning, regning samt naturlære, geometri, tegning, landmåling, kemi og sang.

Skolen blev udvidet i 1876 og i 1894.

I 1909 hærgede en brand på skolen, der delvis nedbrændte og måtte genopføres året efter

Højskolen blev overtaget af J. Christensen Maarssøe i 1905, han havde ledet den siden 1894.

I 1963 brændte skolebygningen igen, men den genopførtes sammen med en ny elevfløj.

I 2005 blev Ask Højskole erklæret konkurs. Samme år havde man i aviserne kunne læse, at højskolen var indblandet i illegal indvandring.