Arbejdsmændenes Fagforening for Aarhus og Omegn (1889-1950)

Fra AarhusWiki
Arbejdsmændenes Fagforening Afdeling A. 50 års jubilæum i Arbejdernes Forsamlingsbygning i 1939. Foto: Aage Fredslund Andersen

Fælles fagorganisation for arbejderne

Arbejdsmændenes Fagforeningen for Aarhus og Omegn blev oprettet i 1889 som en fælles fagorganisation, der skulle varetage alle aarhusianske arbejderes tarv. Aarhus var en by i vækst, mange flyttede fra landet til byen, og der var hård konkurrence om arbejdet. Utilfredsheden med, at mange arbejdsopgaver gik til de ugifte og til tilflytterne fra landet og ikke til de mænd, der havde familie at forsørge, var stor.

Fattighjælp

Kunne man i 1880'erne ikke forsørge sig selv og var værdigt trængende, måtte man ty til den offentlige fattighjælp, hvilket havde nogle konsekvenser såsom tab af stemmeret. Desuden kunne en mand, der havde modtaget fattighjælp inden for de seneste fem år, kun gifte sig ,hvis fattigvæsnet godkendte ægteskabet.

Den naturlige opsplitning

Arbejdspladserne udviklede sig, og flere og flere fagklubber dukkede op og ønskede hen ad vejen at danne deres egene fagforeninger. Fra denne moderorganisaton (Afd. A) udskiltes blandt flere afdelinger/fagforeninger:

  • 1903 Jernbanearbejdernes Fagforening
  • 1919 Jord- og Betonarbejdernes Fagforening
  • 1919 Olie- og Sæbeindustriarbejdernes Fagforening
  • 1919 Fabriksarbejdernes Fagforeninger
  • 1945 Ekstraarbejdernes Fagforening

Lager- og Pakhusarbejdernes Fagforening

Til sidst var der stort set kun Lager- og Pakhusarbejderne tilbage. Derfor skiftede fagforeningen den 1. januar 1950 navn til Lager- og Pakhusarbejdernes Fagforening.

Efter kommunalreformen i 1970 blev fagforeningerne knyttet sammen under en fællesledelse med base i Aarhus.

Litteratur og kilder

  • Anker Nielsen: Jord- og Betonarbejdernes Fagforening 1919-1969. Aarhus, 1969
  • Søren Nielsen: Beretning om Virksomheden i Arbejdsmændenes Fagforening for Aarhus og Omegn, Aarhus: Arbejderpartiets Bogtrykkeri, 1914
  • Lars Stigel 1989: Arbejdsmænd i Århus : Lager- og pakhusarbejdernes fagforening gennem 100 år
  • Se Aarhus Stadsarkivs materiale om Arbejdsmændenes Fagforening for Aarhus og Omegn:

1. Arbejdsmændenes Fagforening for Aarhus og Omegn

2. Arbejdsmændenes Fagforening for Aarhus og Omegn

3. Byrådsreferat fra 1904