Arbejdsgiverforeningen i Aarhus

Fra AarhusWiki

Oprettet d. 22. maj 1900 som den lokale del af Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

De lokale arbejdsgiverforeninger opstod ud fra et ønske om at styrke sammenholdet arbejdsgiverne imellem, på den ene side ved at få udenforstående til at melde sig ind i DA og på den anden side - i tilfælde af en konfliktsituation - ved at forhindre, at de af arbejdsgiverorganisationerne iværksatte "lock-outer" skulle blive "gennemhullet af udenforstående arbejdsgivere" (Oldam, John W., Noter om Den lokale sammenslutning af Arbejdsgiverforeningens medlemmer i Århus 1914-1964, s.1).

Et væsentligt træk ved de lokale arbejdsgiverforeninger er et element af uorganiserede arbejdsgivere. Et element, der kan forekomme undergravende for de forholdsregler, foreningen har måttet tage i tilfælde af konflikt, hvilket er uklart.

Aarhus' lokale forening af Arbejdsgiveres første formand var snedkermester John Nielsen. Han bestred posten frem til d. 18. marts 1906, hvor han blev efterfulgt af bogholder Marius Geertsen. Perioden mellem Nielsen og Geertsen, det vil sige 1903-05, var præget af medlemsnedgang, nemlig fra 527 til 450.

Kilder

  • Oldam, John W., Noter om Den lokale sammenslutning af Arbejdsgiverforeningens medlemmer i Århus 1914-1964