Ankersgade

Fra AarhusWiki

Anlagt i perioden 1931-1937 og navngivet i 1939 efter løjtnant Johan Peter Andreas Anker (1831-1876). Han udmærkede sig som artillerikommandør for skanse nr. 2 i Dybbølstillingen i 1864. Ved stormen på Dybbøl den 18. april blev han taget til fange.

Gadestrækningen fra Absalonsgade til Schleppegrellsgade hørte oprindelig til Læssøesgade, men blev i 1972 omdøbt til Ankersgade.

Navnegruppe på Frederiksbjerg af danske officerer der deltog i de slesvigske krige.

Litteratur og kilder

  • Første version af artiklen er skrevet af Leif Dehnits og overført fra Århus Leksikon

Der er en sjov ting på Frederiksbjerg. Man finder ikke et hus med gadenummeret: 13. Mon nogen ved, hvad årsagen er?