Ane Kirstine Jensen (1812-1890)

Fra AarhusWiki
Hans Gundorph Jensens, Ane Kirstine Jensen f. Møllers og Theodor Emanuel Jensens gravsten i Rådhusparken, tidligere Søndre Kirkegård. Fotograf: Ib Nicolajsen, 2021, Aarhus Stadsarkiv.

Ane Kirstine Jensen f. Møller var hustru til prokurator, kammerråd og senere kancelliråd Hans Gundorph Jensen.

Født den 5. marts 1812 i Viborg, død den 11. november 1890 i København.

Datter af overretsprokurator Christian Nielsen Møller og hustru Elisabeth Ester Nielsen.

Gift i Viborg den 14. maj 1833 med Hans Gundorph Jensen, søn af arvefæster Andreas Jensen og Hustru Maren Gundorph. Med Hans Gundorph Jensen fik Ane Kirstine Jensen sønnerne cand.jur., højesterets-dommer Gottlieb Andreas Jensen (1838-1921) og student Theodor Emanuel Jensen (1840-1862), der døde som 21-årig, og hvis navn står på forældrenes gravsten i Rådhusparken.

Ane Kirstine Jensen blev begravet på den nu nedlagte Søndre Kirkegård, der lå, hvor Rådhusparken ligger i dag. Hendes gravsten, som hun deler med sin mand og søn, er i dag bevaret i den sydlige ende af parken.

Litteratur og kilder